Krİterler
Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun veya 2. aşama başvuru tarihinden önce mezun olabilecek
Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezunÖrgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru
tarihinden en çok on yıl önce almış kişilerDaha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında
sermaye desteği almamış olanlar
Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almayanlar